08 March 2021

KARANAGAN RESPON TERHAD (KARANGAN PENDEK)

FORMAT KARANGAN PENDEK

Sila tonton video pembelajaran di bawah ini :


Video 1


Video 2 



CONTOH KARANGAN PENDEK

Sila salin soalan & contoh jawapan di bawah ini ke dalam buku karangan anda.
* Gambar kartun tidak perlu dilukis.






Contoh Jawapan:



8 comments:

Post a Comment