Salam Aidil Fitri

Selamat Menyambut Ramadhan Karim

29 April 2021

Latihan Ulasan

 Latihan Ulasan
27 April 2021

KATA KERJA

 


Video Pembelajaran


KATA KERJA

1. Kata kerja ialah sesuatu perkataan yang menunjukkan perbuatan manusia dan haiwan.

2. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu :

a.       Kata Kerja Transitif

b.      Kata Kerja Tak Transitif


Kata Kerja Transitif

1. Kata kerja transitif terdiri daripada tiga unsur, iaitu pelaku, perbuatan, dan objek.

2. Pelaku terdiri daripada frasa nama manakala perbuatan ialah kata kerja dan objek pula ialah frasa nama.

 

Pelaku
(Kata Nama)

Perbuatan
(Kata Kerja)

Objek
(Frasa Nama)

Samsiah

memasak

nasi.

Ibu

membasuh

pinggan.

Pengetua

Menyampaikan

ucapan.

3. Ayat yang mengandungi kata kerja transitif dapat dipasifkan dengan mengedepankan objek.


Kata Kerja Tak Transitif

1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut selepas kata kerja itu.  Walau bagaimanapun, kata ini boleh disertakan unsur keterangan.

2. Kata kerja ini dapat berdiri sendiri. Lihat contoh di bawah ini :

 

Pelaku
(Kata Nama)

Perbuatan
(Kata Kerja)

Unsur Keterangan

Adik

menangis.

 

Air sungai

mengalir

deras.

Dia

membisu

sejak tadi.

 3. Terdapat dua golongan kata kerja tak transitif, iaitu:


a.       Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

b.      Kata kerja tak transitif berpelengkap

4. Kata kerja tak transitif tak berpelengkap dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan objek sebagai pelengkap. Kebiasaannya, kata kerja berada di hujung ayat. Contohnya :

a.       Bangunan itu roboh.

b.      Adik terjatuh.

c.       Jalur Gemilang berkibar.

5. Kata kerja tak transitif berpelengkap memerlukan pelengkap supaya ayat menjadi sempurna. Contohnya :

a.       Air sungai beransur surut.

b.      Restoran berkonsepkan layan diri.

c.       Kehidupannya menjadi semakin senang.

 

Kata Kerja Pasif

1. Kata kerja pasif terbentuk daripada kata kerja transitif yang mengalami proses pemasifan, iaitu mengedepankan objek dan mengebelakangkan kata kerja dan pelaku.

2. Terdapat dua bentuk kata kerja pasif, iaitu:

a.       Kata kerja pasif diri pertama serta kata kerja pasif diri kedua
b.      Kata kerja pasif diri ketiga
 


*Kredit Video :
Amirah Afiqah : https://www.youtube.com/watch?v=rH4x7vpgSwE
22 April 2021

Latihan Ulasan

Contoh Ulasan

Berdasarkan contoh gambar rajah  Model 5 di bawah ini, sila amati dan fahami bagaimana untuk membina rangka ulasan berdasarkan gambar rajah yang diberi. 

Kemudian baca ulasan lengkap dengan teliti. Fahami cara untuk membina ulasana yang lengkap berdasarkan rangka ulasan yang telah dibuat.

Latihan

Arahan Soalan :
Berdasarkan gambar rajah di bawah ini, sila lengkapkan Isi Tersirat berdasarkan ulasan lengkap yang disediakan. Buat dalam buku karangan anda.21 April 2021

Panduan Menulis Ulasan PT3

 


Video Penerangan Tentang Ulasan PT3


Contoh Ulasan:*Kerdit Video: https://www.youtube.com/watch?v=LUkuqY_aaEw
*Bahan : https://www.tchercollection.com/12 April 2021

KATA ADJEKTIF

 

KATA ADJEKTIF


Video Pembelajaran

Nota Kata Adjektif

1. Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat, rupa bentuk, atau keadaan sesuatu kata nama.

2. Terdapat sekurang-kurangnya sembilan jenis kata adjektif :

Jenis Kata Adjektif

Contoh

Kata adjektif sifat/ keadaan

pandai, cerdik, bijak, gopoh, kuat, lemah, sibuk, sakit, tenang

Kata adjektif warna

biru, hitam, hijau, kekuningan, kelabu, jingga, perang

Kata adjektif ukuran

luas, panjang, pendek, tinggi, rendah

Kata adjektif bentuk

bulat, bujur, cembung, segi tiga, segi empat, lonjong

Kata adjektif waktu

lewat, awal, lambat, spontan, segera, baru

Kata adjektif cara

deras, cepat, perlahan, lembap, laju

Kata adjektif perasaan

sayang, rindu, marah, geram, simpati,sedih, kasihan, dendam

Kata adjektif jarak

jauh, dekat, hampir

Kata adjektif pancaindera  (pandang, dengar, bau, sentuh dan rasa )

tawar, manis, masin, cantik, kemas, nyaring, merdu, harum, busuk, kasar, licin


3. Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat.  Kata penguat ada tiga jenis, iaitu kata penguat hadapan  yang hadir sebelum kata adjektif, kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif, dan penguat bebas yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif.

Kata Penguat Hadapan

Kata Penguat Belakang

Kata Penguat Bebas

terlalu, paling, agak, begitu

sekali, benar, nian, betul

amat, sangat, sungguh

Contoh ayat:

·         Pokok di belakang rumah Rahman terlalu rendang.

·         Masakan ibunya paling sedap.

·         Lukisan itu agak cantik.

Contoh ayat:

·        Kelakuan budak-budak itu nakal sekali.

·        Rumah di atas bukit itu cantik betul.

·        Pemandangan di situ indah nian.

Contoh ayat:

·       Pakaian pemuda itu amat kemas.

·       Pakaian pemuda itu kemas amat.

·       Sungai itu dalam sangat.

·       Sungai itu sangat dalam.Pembentukan Kata Adjektif

Dalam pembentukan kata adjektif, ia terbahagi kepada empat jenis iaitu :

Jenis Kata Adjektif

Contoh

Kata adjektif tunggal

baik, jahat, sombong, rajin, sabar, tekun, aktif

Kata adjektif terbitan

terkenal, terpanjang, sepandai, setinggi, termuda

Kata adjektif ganda

Gandaan penuh

besar-besar, baik-baik, hitam-hitam, masam-masam, pandai-pandai

Gandaan Separa

kecil-kecilan, takut-takutan, gila-gilaan

Gandaan Berentak

kacau-bilau, kusut-masai, kucar-kacir, riuh-rendah, simpang-siur

Kata adjektif majmuk

hijau daun, biru laut, kuning langsat, merah jambu, terang hati, rabun jauh


*Kredit Video 

Cikgu Zuras : https://www.youtube.com/watch?v=luRrF3Zql9U