27 April 2021

KATA KERJA

 


Video Pembelajaran


KATA KERJA

1. Kata kerja ialah sesuatu perkataan yang menunjukkan perbuatan manusia dan haiwan.

2. Kata kerja terbahagi kepada dua, iaitu :

a.       Kata Kerja Transitif

b.      Kata Kerja Tak Transitif


Kata Kerja Transitif

1. Kata kerja transitif terdiri daripada tiga unsur, iaitu pelaku, perbuatan, dan objek.

2. Pelaku terdiri daripada frasa nama manakala perbuatan ialah kata kerja dan objek pula ialah frasa nama.

 

Pelaku
(Kata Nama)

Perbuatan
(Kata Kerja)

Objek
(Frasa Nama)

Samsiah

memasak

nasi.

Ibu

membasuh

pinggan.

Pengetua

Menyampaikan

ucapan.

3. Ayat yang mengandungi kata kerja transitif dapat dipasifkan dengan mengedepankan objek.


Kata Kerja Tak Transitif

1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan penyambut selepas kata kerja itu.  Walau bagaimanapun, kata ini boleh disertakan unsur keterangan.

2. Kata kerja ini dapat berdiri sendiri. Lihat contoh di bawah ini :

 

Pelaku
(Kata Nama)

Perbuatan
(Kata Kerja)

Unsur Keterangan

Adik

menangis.

 

Air sungai

mengalir

deras.

Dia

membisu

sejak tadi.

 3. Terdapat dua golongan kata kerja tak transitif, iaitu:


a.       Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap

b.      Kata kerja tak transitif berpelengkap

4. Kata kerja tak transitif tak berpelengkap dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan objek sebagai pelengkap. Kebiasaannya, kata kerja berada di hujung ayat. Contohnya :

a.       Bangunan itu roboh.

b.      Adik terjatuh.

c.       Jalur Gemilang berkibar.

5. Kata kerja tak transitif berpelengkap memerlukan pelengkap supaya ayat menjadi sempurna. Contohnya :

a.       Air sungai beransur surut.

b.      Restoran berkonsepkan layan diri.

c.       Kehidupannya menjadi semakin senang.

 

Kata Kerja Pasif

1. Kata kerja pasif terbentuk daripada kata kerja transitif yang mengalami proses pemasifan, iaitu mengedepankan objek dan mengebelakangkan kata kerja dan pelaku.

2. Terdapat dua bentuk kata kerja pasif, iaitu:

a.       Kata kerja pasif diri pertama serta kata kerja pasif diri kedua
b.      Kata kerja pasif diri ketiga
 


*Kredit Video :
Amirah Afiqah : https://www.youtube.com/watch?v=rH4x7vpgSwE
0 comments:

Post a Comment