02 July 2021

Teknik Mengarang - Karangan PT3


T

ASPEK-ASPEK PENTING TENTANG KARANGAN:

1.     RANGKA KARANGAN:

PENDAHULUAN            : 1 Perenggan : 30 Perkataan

ISI                                   : 4 Isi : 4 Perenggan : 4X30 : 120 Perkataan

PENUTUP                      : 1 Perenggan  : 30 Perkataan

2.     BENTUK PERENGGAN:

JENIS AYAT
PENDAHULUAN
ISI
PENUTUP
Ayat Topik
Tema
Kehendak  Soalan
1 /  2/ 3 / 4
Merumus
 Kehendak Soalan
Ayat Huraian
Huraian Tema
Huraian
Kehendak Soalan
Ulasan Tema
Ayat Contoh
Bukti Huraian Tema
Bukti
Kehendak Soalan
Cadangan
Ayat  Rumus
Kehendak  Soalan

Menegaskan Kehendak Soalan
Harapan

3.     ASPEK SOALAN:

a.     Punca: Faktor / Sebab / Apa / Mengapa
b.    Langkah Mengatasi: Cara / Strategi / Teknik  /  Bagaimana / Usaha
c.     Kesan: Impak / implikasi / Kebaikan / Kepentingan / Kelebihan /Keburukan


1.     Teknik Menganalisis Soalan Karangan:

1.1  Baca ketiga-tiga soalan dengan teliti, kemudian pilih satu soalan.
1.2  Baca soalan yang dipilih dengan teliti. Kemudian gariskan kata-kata kunci:
Tema (T) / Kehendak Soalan (KS) / Format Karangan (F) /Kepanjangan Karangan (P)Contoh:

Penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja semakin meluas.

Huraikan kesan buruk penggunaan telefon bimbit dalam kalangan remaja.

Tema                    : PenggunaanTelefon Bimbit
Kehendak soalan : Kesan buruk Penggunaan  
Format Karangan : Karangan Fakta  Teknik Menulis Perenggan Pendahuluan.

Ayat Topik
Penggunaan internet sangat meluas secara global
Ayat Huraian
Fungsinya semakin hari semakin canggih
Ayat Contoh
melayari internet, mendengar muzik,kamera
Ayat Rumus
Namun turut memberi kesan buruk

          Pada zaman digital ini, penggunaan telefon bimbit sangat meluas secara global bagai cendawan tumbuh selepas hujan.  Telefon bimbit bukan lagi sebagai alat perhubungan malah mempunyai pelbagai fungsi yang semakin hari semakin canggih Antaranya, kita boleh melayari internet, mendengar muzik,kamera dan sebagainya. Hal ini banyak membawa kebaikan kepada masyarakat zaman sekarang. Walau bagaimanapun, penggunaan telefon bimbit secara tidak terkawal khusunya dalam kalangan remaja pasti akan  memberi kesan yang buruk.


0 comments:

Post a Comment